Showing 40 datasets

Blue rectangle shows coverage area of selected datasets. Some datasets are too big to be downloaded in one go. Drag corners of the rectangle to adjust area of interest.

Baskarta-Bygg

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 12 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Höjdkurva10

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Höjdkurva5

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Höjdkurva-Text

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 6 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Höjd-Special

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 8 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Ledning-Mark

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 19 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Markslag

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 10 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Spår

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 7 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Tek-Text

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 6 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Vatten

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 4 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Vatten2

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 8 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Väg

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 4 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Baskarta-Väg2

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 4 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 DWG

Göteborg 3D Laserdata (LIDAR)

 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2010-01-01  ◦  Datat bygger på en flygburen laserskanning som är gjord från ca 550 meters höjd. Resultatet är ett digitalt punktmoln (se bild); LIDAR data med 8 punkter per m2. Noggranheten i höjd är ca 10 cm. Bilden till höger visar överytans höjd. Ytmodellen (DSM) innehåller också en klassificering av ytan, i exempelvis byggnader, markytor, vattenytor, hög- och låg vegetation. OBS! Detta dataset går inte att beställa direkt här i portalen. För beställning hänvisas till institutionen för Arkitektur. Keywords: Göteborgs Stad Laserdata (LIDAR) 2010 LAS 1.2 3D

Göteborg 3D Takkonstruktioner LOD2 - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2007-01-01  ◦  Kartkonstruktionerna är fotogrammetriskt karterade tak i 3D. Olika detaljeringsnivå finns: LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. OBS! Endast insamlat data mellan 2007-2012, ej ajourhållet. Keywords: Göteborgs Stad 3D Takkonstruktioner LOD2 2007-2012 DWG 3D

Göteborg 3D Takkonstruktioner LOD2 - SHP

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2007-01-01  ◦  Kartkonstruktionerna är fotogrammetriskt karterade tak i 3D. Olika detaljeringsnivå finns: LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. OBS! Endast insamlat data mellan 2007-2012, ej ajourhållet. Keywords: Göteborgs Stad 3D Takkonstruktioner LOD2 2007-2012 SHP 3D

Göteborg 3D Takkonstruktioner LOD3 - SHP

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2007-01-01  ◦  Kartkonstruktionerna är fotogrammetriskt karterade tak i 3D. Olika detaljeringsnivå finns: LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. OBS! Endast insamlat data mellan 2007-2012, ej ajourhållet. Keywords: Göteborgs Stad 3D Takkonstruktioner LOD3 2007-2012 SHP 3D

Göteborg 3D Takkonstruktioner LOD3, del1 - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2007-01-01  ◦  Kartkonstruktionerna är fotogrammetriskt karterade tak i 3D. Olika detaljeringsnivå finns: LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. OBS! Endast insamlat data mellan 2007-2012, ej ajourhållet. Keywords: Göteborgs Stad 3D Takkonstruktioner LOD3 2007-2012 DWG 3D

Göteborg 3D Takkonstruktioner LOD3, del2 - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2007-01-01  ◦  Kartkonstruktionerna är fotogrammetriskt karterade tak i 3D. Olika detaljeringsnivå finns: LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden. OBS! Endast insamlat data mellan 2007-2012, ej ajourhållet. Keywords: Göteborgs Stad 3D Takkonstruktioner LOD3 2007-2012 DWG 3D

Göteborg 3D Terrängmodell (DTM)

 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2010-01-01  ◦  Terrängmodellen är en digital beskrivning av markytan utan byggnader och vegetetion, lagrad som ett regelbundet rutnät, ett så kallat grid. Gridet har interpolerats från markklassade laserpunkter till ett regelbundet grid med 0,5 meters avstånd mellan punkterna. Utgångsdata är skapat vid laserskanning från flygplan år 2010. Standardosäkerheten i höjd: 0,07 meter eller bättre för markpunkter på hårda ytor. På övriga ytor finns en högre osäkerhet. OBS! Detta dataset går inte att beställa direkt här i portalen. För beställning hänvisas till institutionen för Arkitektur. Keywords: Göteborgs Stad Terrängmodell DTM 2010 3D

Göteborgs Adresskarta - TAB

 • 9 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Adresskartan innehåller fastställda gatunamn med beslutade sträckningar, adressnummer, adresstatus (gällande eller reserverad adress), adresspunktens koordinatläge (entré, infart eller övrigt läge, information om osäkert läge samt portgenomgångar (illustration till höger ovan). Keywords: Göteborgs Stad Adresskarta 2017 TAB 2D

Göteborgs Baskarta - TAB

 • 69 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd ur digitala flygbilder. Keywords: Göteborgs Stad Baskarta 2017 TAB 2D

Göteborgs Fastighetskarta - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Fastighetskartan innehåller fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter. Kartframställning sker genom beräkning och inmätning av gränser. Keywords: Göteborgs Stad Fastighetskarta 2017 DWG 2D

Göteborgs Fastighetskarta - TAB

 • 47 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Fastighetskartan innehåller fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter. Kartframställning sker genom beräkning och inmätning av gränser. Keywords: Göteborgs Stad Fastighetskarta 2017 TAB 2D

Göteborgs Ortofoto 2012 - 1m TIFF

 •  ◦ Max area: 50 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 1 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 1 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 TIFF 1m.

Göteborgs Ortofoto 2012 - 2m TIFF

 •  ◦ Max area: 50 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 2 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 2 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 TIFF 2m.

Göteborgs Stadsskarta - TAB

 • 31 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Stadskartan visar en generaliserad bild av Göteborg innehållande mark, vatten, offenliga byggnader och vägar. Keywords: Göteborgs Stad Stadskarta 2017 TAB 2D

Göteborgs Översiktskarta - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer det vill säga byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Keywords: Göteborgs Stad Översiktskarta 2017 DWG

Göteborgs Översiktskarta - TAB

 • 49 layers
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer det vill säga byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Keywords: Göteborgs Stad Översiktskarta 2017 TAB 2D

Göteborgs Översiktskarta Höjdkurvor - DWG

 •  ◦ Max area: 10 km²
 • 1 layer
 • Vector  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2017-01-01  ◦  Kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer det vill säga byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Keywords: Göteborgs Stad Översiktskarta 2017 DWG

Ortofoto_2012_ecw_0_25m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 0.25 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 0.25 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Ecw 0.25m.

Ortofoto_2012_ecw_1m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 1 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 1 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Ecw 1m.

Ortofoto_2012_jpg_0_25m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 0.25 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 0.25 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 0.25m.

Ortofoto_2012_jpg_0_50m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 0.5 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 0.5 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 0.5m.

Ortofoto_2012_jpg_16m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 16 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 16 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 16m.

Ortofoto_2012_jpg_1m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 1 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 1 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 1m.

Ortofoto_2012_jpg_2m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 2 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 2 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 2m.

Ortofoto_2012_jpg_32m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 32 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 32 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 32m.

Ortofoto_2012_jpg_4m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 4 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 4 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 4m.

Ortofoto_2012_jpg_8m

 •  ◦ Max area: 200 km²
 • 1 layer
 • Raster  ◦
 • SWEREF99 12 00  ◦

2012-01-01  ◦  Ortofotot är Flygbilder som är geometriskt korrigerade. Upplösningen är 8 m, d.v.s. en pixel i bilden motsvarar 8 m i naturen. Keywords: Göteborgs Stad Ortofoto 2012 Jpg 8m.